Benchmark Scientific

Benchmark Scientific

Benchmark Scientific, Inc. có địa chỉ tại 2600 Main Street Extentions, Sayreville NJ 08872 USA, chúng tôi đã cung cấp cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, hiệu quả về chi phí, được thiết kế để cải thiện hiệu quả, an toàn và kết quả của phòng thí nghiệm. Sự nhấn mạnh của chúng tôi vào công nghệ, chất lượng và giá trị thế hệ tiếp theo đã phục vụ tốt cho khách hàng và công ty của chúng tôi. Kết quả của sự phát triển gần đây, chúng tôi đã mở rộng cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên và các dòng sản phẩm của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, đề xuất và bình luận của bạn.

Văn phòng công ty Benchmark Scientific
Văn phòng công ty Benchmark Scientific