Lauda (GFL) - Đức

Lauda (GFL) - Đức
Chúng tôi là LAUDA - công ty hàng đầu thế giới về nhiệt độ chính xác. Hệ thống và thiết bị nhiệt độ không đổi của chúng tôi là trọng tâm của các ứng dụng quan trọng, góp phần vào một tương lai tốt đẹp hơn. Là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói, chúng tôi đảm bảo nhiệt độ tối ưu trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp điện động, hydro, hóa chất, dược phẩm / công nghệ sinh học, chất bán dẫn và y tế. Trong hơn 65 năm, chúng tôi đã truyền cảm hứng cho khách hàng của mình bằng tư vấn có năng lực và các giải pháp sáng tạo, luôn mới mỗi ngày - trên toàn cầu.