N-Biotek

N-Biotek

N-Biotek là đơn vị chuyên sản xuất thiết bị thí nghiệm công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh công nghệ có. N-Biotek có địa chỉ tại 402-803 TECHNOPARK, 655 PYEONGCHEON-RO, WONMI-GU , BUCHEON-SI , GYEONGGI-DO, KOREA.

Hãng N-biotek