Kính hiển vi hội thảo 2 người quan sát Optika B-1000Ti-2

Kính hiển vi hội thảo 2 người quan sát Optika B-1000Ti-2
Giá bán:
Liên hệ