Vật kính 4X cho kính hiển vi sinh học

Vật kính 4X cho kính hiển vi sinh học
Giá bán:
Liên hệ
​Vật kính phóng 4x đại được sử dụng phổ biến trong hầu hết tất cả các dòng kính hiển vi sinh học các hãng như Euromex, Optika, Olympus, Carl Zeiss, Leica,Trung Quốc,Hàn Quốc,...là 1 phần trong hệ thống quang học có tác dụng phóng đại hình ảnh.​

Vật kính 4X cho kính hiển vi sinh học

Vật kính 4X cho kính hiển vi sinh học

Thông số kỹ thuật và đặc điểm

- Vật kính phóng đại được sử dụng phổ biến trong hầu hết tất cả các dòng kính hiển vi sinh học các hãng như Euromex, Optika, Olympus, Carl Zeiss, Leica,Trung Quốc,Hàn Quốc,...là 1 phần trong hệ thống quang học có tác dụng phóng đại hình ảnh.

- Độ phóng đại 4X/0.10

- Hệ quang: chống mốc,chốc xước

- Hàng luôn có sẵn: Trung Quốc,Optika,Euromex, Kruss

Tin tức liên quan