Arctiko - Đan Mạch

Arctiko - Đan Mạch

Arctiko được thành lập vào năm 2001 bởi ông Lars Ole Jensen.

Cơ hội thành lập công ty đến với nhờ những mối quan hệ trước đây của ông Jensen và kinh nghiệm bán hàng toàn cầu trong ngành công nghiệp làm mát nơi ông đã làm việc trong 15 năm. Anh bắt đầu làm việc tại nhà cho đến khi chuyển đến một văn phòng nhỏ ở thành phố Esbjerg.

Năm 2004, 2 nhân viên đầu tiên được thuê để giúp anh phát triển nhanh công việc kinh doanh. Vào thời điểm đó, công ty đang sản xuất các sản phẩm làm mát hiệu suất cao cho các phòng thí nghiệm và phân khúc y tế trên toàn thế giới.

Năm 2005, công ty lại chuyển đến các cơ sở lớn hơn ở Esbjerg. Bước đó đã tạo cơ hội để có thêm hàng và cũng có các văn phòng trên cùng một địa điểm. Vào thời điểm đó, công ty chỉ có 6 nhân viên.

Hai năm sau, do nhu cầu về văn phòng lớn hơn, cơ sở vật chất và xưởng lớn hơn, công ty lại chuyển đến các cơ sở lớn hơn trong khu công nghiệp của Esbjerg. Cùng năm đó, một bước tiến lớn khác đã được thực hiện khi công ty được chứng nhận ISO9001.

Đầu năm 2008, tòa nhà văn phòng được mở rộng với diện tích văn phòng và phòng họp lớn hơn.

Năm 2010, tên của công ty đổi từ Dairei Europe A / S thành Arctiko A / S.

Ngày nay công ty có trụ sở chính tại Đan Mạch (Châu Âu), với một công ty con ở Hoa Kỳ (Arctiko International).

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế và phát triển tại Đan Mạch và sản xuất tại Châu Â