Beckman Coulter - Mỹ

Beckman Coulter - Mỹ

Là một công ty hoạt động của Tập đoàn Danaher từ năm 2011, Beckman Coulter có trụ sở chính tại Brea, California, và có hơn 11.000 cộng sự toàn cầu đang làm việc siêng năng để làm cho thế giới trở nên lành mạnh hơn.

Chúng tôi cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa con người, quy trình và giải pháp được thiết kế để giúp các phòng thí nghiệm lâm sàng và mạng lưới chăm sóc sức khỏe nâng cao hiệu suất của họ và nâng cao dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.