Duran Schott - Đức

Duran Schott - Đức
Duran - Schott là công ty chuyên sản xuất dụng cụ thí nghiệm,dụng cụ thủy tinh,dụng cụ y khoa,..nổi tiếng thế giới.Được tin tưởng sử dụng phổ thông tại hầu hết các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam và bạn bè 5 châu.