Evermed - Italy

Evermed - Italy

Hãng EVERMED được tách từ mảng dược của Tập đoàn EVERLASTING – có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp một sản phẩm chuyên môn cao cho phép Evermed đạt ấn tượng tối đa đối với các ứng dụng bảo quản mẫu lạnh ở Bệnh viện, phòng khám, trường đại học, phòng thí nghiệm và các đơn vị sản xuất dược phẩm.

Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian.

Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.