Funke Gerber - Đức

Funke Gerber - Đức

Funke Gerber được thành lập năm 1904, Công ty đang không ngừng phát triển, sản xuất và bán các thiết bị và phụ kiện phòng thí nghiệm trên toàn thế giới:

• Tất cả các thiết bị và dụng cụ hỗ trợ cho "Xác định chất béo Gerber" -máy ly tâm, nồi cách thủy, kính lu, máy đo butyrometer •

Thiết bị xác định điểm đóng băng "CryoStar" • "LactoStar" và " Thiết bị phân tích sữa "LactoFlash"
• Máy đo pH • Vật tư phòng thí nghiệm thông thường