Haier Biomedical

Haier Biomedical

Haier Biomedical được thành lập vào năm 1984. Haier là thương hiệu thiết bị chính số 1 thế giới. Haier đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng sang một nền tảng tạo ra những doanh nhân cho toàn xã hội. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, Haier chuyển mình thành mạng lưới các doanh nghiệp. Tự mình vận động và phát triển trong hệ thống và kết nối với các nguồn lực của xã hội tạo thành hệ thống tương tác cùng phát triển.

Haier có 2 công ty được đăng ký mã chúng khoán là Qingdao Haier (600690.SH) và Haier Electronics (01169.HK). Haier định hướng chính vào 3 lĩnh vực sau: Các sản phẩm gia dụng, phát triển tài năng và thị trường chứng khoán.

Haier luôn không ngừng phát triển. Năm 2011 haier đã mua lại Sanyo khu vực Nhật bản và đông nam á, lĩnh vực hàng dân dụng.  Năm 2012 haier đã mua lại Fisher & Paykel. Năm 2016 Haier đã tích hợp cùng phát triển với GE trong lĩnh vực các sản phẩm gia đình. Cho tới hiện tại, các thương hiệu của Haier gồm có Cascarte, goodaymart, AQUA, Fisher&Paykel và các thương hiệu ngày càng thân thuộc với người dùng trên toàn thế giới.