Met One Instrument

Met One Instrument

Met One Instruments (MOI) là một công ty năng động và mở rộng trong việc cung cấp các giải pháp để giám sát môi trường bao gồm các thiết bị về khí tượng học, đếm bụi, thu thập số liệu môi trường, các thiết bị và các giải pháp phần mềm. Bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại và thiết kế sáng tạo, cùng với nhiều năm kinh nghiệm trong những trường hợp khác nhau, chúng tôi có thể đáp ứng những nhu cầu cho nhiều khách hàng với những nhu cầu giám sát môi trường xung quanh và trong phòng.

MOI là một trong những người đi đầu trong công cuộc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị khí tượng học, giám sát bụi, thu thập số liệu và phần mềm môi trường. Một trong những nhà sản xuất thiết bị lâu đời nhất tại Mỹ, MOI tiếp tục cung cấp các thiết bị đo đạc hàng đầu, thu thập số liệu, phần mềm môi trường và hệ thống giám