PG Instrument

PG Instrument

PG Instrument là một công ty của Anh trong nhiều năm đã sản xuất một loạt các Máy quang phổ UV-Vis và Quang phổ hấp thụ nguyên tử. Trụ sở chính của chúng tôi có trụ sở gần Leicester ở trung tâm Vương quốc Anh. Ngoài doanh số bán hàng nội địa của chúng tôi, PG cũng còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Trong vài năm qua, PG Cụ đã đa dạng hóa và bổ sung đáng kể vào danh mục thiết bị của chúng tôi. Ngoài Máy đo quang phổ UV-Vis và Hệ thống AAS, chúng tôi hiện sản xuất Plasma kết hợp cảm ứng (ICP-OES), Máy quang phổ FTIR, Máy lọc nước, Hệ thống tiêu hóa sóng vi mô để chuẩn bị mẫu nhanh và đơn giản, huỳnh quang nguyên tử và Quang kế ngọn lửa.

PG Instruments cũng có văn phòng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Viễn Đông.Đạt chứng  nhận ISO 9001-2015 và ISO14001-2015.