Bibby Scientific - Anh

Bibby Scientific - Anh

Bibby Scientific Ltd là một trong những nhà sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm có quy mô rộng lớn nhất trên toàn thế giới. Các thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm Benchtop chất lượng cao. Nhà cung cấp Bibby Scientific Ltd được quốc tế công nhận danh hiệu sản xuất chất lượng và hiệu quả vượt trội.

Bibby Scientific là một tập đoàn lớn bao gồm những cái tên nổi tiếng nhất trong các thiết bị khoa học dưới các thương hiệu Stuart, techne, Jenway và Electrothermal

Các sản phẩm Bibby Scientific: máy cất nước, máy li tâm, máy khấy từ, máy khấy từ gia nhiệt, máy lắc, máy đếm khuẩn lạc, bếp đun bình cầu, ....