hãng Binder - Đức

hãng Binder - Đức
BINDER là nhà cung cấp thiết bị cho các lĩnh vực khoa học và công nghiệp, chuyên về các thiết bị mô phỏng cho các phòng thí nghiệm khoa học và công nghiệp. Công ty phát triển và sản xuất các thiết bị mô phỏng ở Đức và phân phối chúng trên toàn thế giới. BINDER được thành lập năm 1983 tại Tuttlingen, Đức bởi Peter Michael Binder và vẫn còn là một doanh nghiệp sở hữu gia đình. BINDER có khoảng 350 nhân viên trên toàn thế giới và điều hành các công ty con ở 3 châu lục kết hợp với đại diện toàn cầu bởi các nhà phân phối trong tất cả các thị trường lớn.