Sykam - Đức

Sykam - Đức
Sykam GmbH được hình thành năm 1984 tại Đức bởi Klaus-Dieter Meier. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất và gia công các hệ thống phân tích sắc ký lỏng, sắc ký ion và amino acid từ các board mạch điện tử , phần cơ chuyển động cho đến toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh đều được hoàn thành bởi Sykam GmbH tại Đức. Do đó, khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng của sản phẩm Sykam.